Episode Thirty Nine - Kyle Kinane & Derek SmithEpisode Thirty Nine welcomes comedians Kyle Kinane & Derek Smith. Recorded at the 51st St. Speakeasy in Oklahoma City, OK.
top